Żywa Biblioteka, czyli miejsce, gdzie „wypożyczysz” rozmowę…

przez | 23 września 2021

O tym, ile może wnieść w życie siła konwersacji, można przekonać się “wypożyczając” rozmowę w Żywej Bibliotece… Czym się różni wspomniana biblioteka od tradycyjnej?

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa. Poprzez propozycję spotkania i rozmowy z “żywą” książką przyczynia się do przeciwstawiania się uprzedzeniom, dyskryminacji i stereotypom. Od 2003 roku żywa biblioteka stosowana jest przez program Rady Europy, jako metoda edukacji na temat praw człowieka. Żywe Biblioteki mnożą się na całym świecie. Działają już w ponad pięćdziesięciu krajach, w tym w USA, Chinach, oraz kilku krajach europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce.

Sama metoda posługuje się językiem biblioteki. Są „książki”, czyli przedstawiciele i przedstawicielki grup dyskryminowanych. Są czytelnicy/czytelniczki, czyli osoby, które odwiedzają bibliotekę, by wypożyczyć rozmowę. Tego typu spotkanie z żywą książką może być bodźcem do poszukiwania rzetelnych informacji i okazją do usłyszenia odpowiedzi na pytania, których normalnie nie mielibyśmy szansy zadać. Spotkanie w szczerej rozmowie z autentyczną osobą reprezentującą interesującą nas grupę, może mieć szeroki wpływ na naszą postawę i przekonania. A w efekcie – na nasze zachowania wobec osób wykluczonych społecznie.

Założenie jakie towarzyszy Żywej Bibliotece bazuje na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w prawnych regulacjach, mają sens tylko wówczas, kiedy są znane wszystkim ludziom. I są przez nich szanowane.

Najlepszą metodą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią. Dlatego w ramach organizowanych przez nas obchodów Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 2021, mieliście okazję wziąć udział w Żywej Bibliotece, zarówno po stronie czytelnika, jak i żywej książki.

Z założenia Żywe Biblioteki celebrują różnice międzyludzkie, integrują społeczności i zachęcając do pielęgnowania zrozumienia wobec osób pochodzących z innych środowisk.

Celem naszej kampanii jest wypracowanie postawy pełnej zrozumienia i szacunku wobec osób doświadczających choroby psychicznej. Żywa Biblioteka była okazją do uświadomienia sobie własnych uprzedzeń i stereotypów oraz ich konsekwencji w postaci zachowań wobec osób chorujących psychicznie.

A pamiętajmy, że świadomość niesie zrozumienie…Dlatego uświadamiajmy się jak najczęściej!