Samopomoc

Obecnie coraz bardziej docenia się rolę środowiska i otoczenia w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Osoby w kryzysie, choć często regularnie korzystają z pomocy specjalistów, po spotkaniu z nimi, wracają do swojego domu i często pozostają ze swoim problemem sam na sam. W tej sytuacji naprzeciw wychodzą grupy samopomocowe. Są źródłem codziennego wsparcia dla osób w kryzysie, tym bardziej, że członków łączą „więzy bycia po tej samej stronie barykady” i poczucia zrozumienia. Grupa samopomocowa pozwala na zbudowanie sieci wsparcia i wzajemną pomoc.

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.