O nas

Deklaracja przystąpienia do utworzenia Pomorskiej koalicji na rzecz zdrowia psychicznego 

Preambuła

Rozumiejąc ochronę zdrowia psychicznego jako „świadome, odwołujące się do istniejącej wiedzy, odpowiedzialne zobowiązanie każdego obywatela do godnego traktowania drugiej osoby z poszanowaniem jego różnic indywidualnych i kulturowych, podejmujemy działania pozyskania jak najszerszych kręgów społecznych: władz samorządowych i autorytetów politycznych, profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, edukacji i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na tym polu, mediów oraz instytucji naukowych w celu stworzenia KOALICJI.

Głównym celem Koalicji jest wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zdrowie dla Pomorzan – „Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, aby uzyskać rzeczywistą poprawę sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin.

Wymaga to wielu zmian na polu ekonomicznym, politycznym i w świadomości społecznej.

Głównym zadaniem na początek będzie pozyskanie partnerów i środków dla stworzenia ośrodka umożliwiającego gromadzenie, upowszechnianie oraz zorganizowanie wymiany informacji potrzebnej do efektywnej działalności Koalicji.

Działania te będą obejmować:

 • tworzenie płaszczyzny współpracy wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, aby system służył rozwiązaniom tworzącym środowiskowy model leczenia i wsparcia;
 • zbieranie opinii, organizowanie dyskusji, pracy grup roboczych;
 • upowszechnianie informacji o realizacji założeń NPOZP;
 • lobbowanie na rzecz pożądanych systemowych zmian ochrony zdrowia psychicznego;
 • tworzenie w regionie lokalnych koalicji na rzecz zdrowia psychicznego, aby rozwiązania maksymalnie dostosowywać do zasobów lokalnych.

Dlatego zwracamy się do przedstawicieli wszystkich samorządów gminnych, miejskich, powiatowych i województw, podmiotów publicznych i niepublicznych ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia i badawczych, do świata artystów i dziennikarzy – o przystąpienie do Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Misja

Misją Koalicji jest poprawa sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin poprzez wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych innowacyjnych przedsięwzięć.

Koalicjanci

 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
 • Urząd Miasta Gdyni – Wydział Zdrowia
 • Urząd Miasta Sopotu – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” Gdańsk
 • Stowarzyszenie Św. Walentego Gdańsk
 • Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” Gdańsk
 • Gmina Miasta Gdynia, Wydział Zdrowia
 • Stowarzyszenie „Lepsze Życie” Gdynia
 • Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji Sopot
 • Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ „Animus” Gdynia

Dołącz do nas

Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście zainteresowani przystąpieniem do POMORSKIEJ KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO prosimy o przesłanie danych i opisu organizacji/instytucji wraz z wskazaniem osoby kontaktowej na adres: p.harhaj@ekspresja.org