Kluby Samopomocy

Klub 1,2,3 jest miejscem gdzie dorosłe osoby doświadczające kryzysów psychicznych spędzają czas angażując się w aktywności twórcze (np. rękodzieło, malarstwo), uczestnicząc w spotkaniach tematycznych (film, gry planszowe, gry karciane, spotkania dyskusyjne), rozmowach z psychologiem, organizując wspólne wyjścia.

Zapraszamy osoby doświadczające kryzysów psychicznych do kontaktu, celem bliższego zapoznania się ofertą Klubu 1,2,3.

Przy klubie funkcjonuje Punkt Informacyjny Radar. Kontaktując się z nami otrzymają Państwo informacje o placówkach/instytucjach na terenie Gdyni świadczących wsparcie dla osób  doświadczających kryzysów psychicznych i ich rodzin.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Klub 1,2,3
ul. Warszawska 42
Tel.: 797-993-618