Integracja – projekty, motywowanie, tworzenie sprzyjającego środowiska

przez | 28 września 2021

Centrum Integracja Gdynia jest instytucją prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jest to miejsce, które oferuje kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez szereg działań mających na celu aktywizację społeczną
i zawodową swoich uczestników. Mieści się tuż przy głównej arterii miasta, przy ul. Traugutta 2 w Gdyni, jest otwarte od poniedziałku do piątku.

Integracja realizuje projekty, których forma pozwala na indywidualne podejście do klienta,
w odpowiedzi na jego potrzeby i oczekiwania względem podjęcia nowej pracy zawodowej. Projekt Niepełnosprawni – Sprawni w Pracy skupia swoje działania na szybkim pośrednictwie pracy. Skierowany jest do klienta, który chce jak najszybciej podjąć pracę zawodową w określonym zawodzie czy też na konkretnym stanowisku. Projekt „Aktywnie Zdobywaj Pracę” kieruje swoją ofertę do osób, które potrzebują podjąć kursy doszkalające w określonym obszarze zawodowym. Projekt ten daje możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego, który stanowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności w wybranym miejscu pracy oraz daje realną szansę na zatrudnienie.

 

Na co dzień wsparcie w tym zakresie zapewniają specjaliści tacy jak: doradca zawodowy, pośrednik pracy, psychologowie, prawnik, trener pracy oraz doradca socjalny. Doradca zawodowy wspiera klientów szczególnie na początku procesu poszukiwania pracy: jest pomocny w stworzeniu profesjonalnego życiorysu oraz przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Pośrednik pracy zarówno jak trener pracy są łącznikami pomiędzy klientami
a pracodawcami, pomagają szukać atrakcyjnych ofert na otwartym rynku pracy. Centrum Integracja, troszcząc się o kompleksowe wsparcie 

uczestników, zapewnia poczucie bezpieczeństwa swoim klientom dzięki dostępnemu wsparciu psychologów oraz doradcy socjalnego. Są to specjaliści udzielający wsparcia w formie indywidualnej oraz grupowej klientom, którzy doświadczyli lub doświadczają kryzysu emocjonalnego. Ze względu na otwartość na potrzeby klientów Integracja oferuje wsparcie radcy prawnego, który podczas indywidualnych konsultacji udziela niezbędnych informacji osobom z niepełnosprawnościami. 

Projekty Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji są współfinansowane ze środków PFRON, EFS
i Miasta Gdynia.