Księga Dobrych Praktyk

Dzielimy się swoim praktykami w obrębie rozwoju obszaru samopomocowego. Na bazie zebranych doświadczeń stworzyliśmy Księgę Dobrych Praktyk!

Zebraliśmy informacje o realizowanych działaniach, projektach oraz innych wydarzeniach, które mogą być inspiracją dla osób i społeczności działających w obszarze zdrowia psychicznego.

Wciąż jednak zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza i udzielenia kilku krótkich informacji na temat Państwa dobrej praktyki. To może być działalności stowarzyszenia, klubu samopomocy, środowiskowego domu samopomocy,grypy, wybrane projekty, akcje, kampanie społeczne, warsztaty itp. Zebrany materiał będzie służyć jako inspiracja do dalszych działań na rzecz osób chorujących psychicznie, rodzin i społeczności lokalnych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety