Ekspert przez doświadczenie

EKSPERT PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego i przeszła proces zdrowienia, w trakcie przebytej drogi zdobyła nieocenioną wiedzę. Wiedzę, której nie są w stanie ująć podręczniki i opracowania naukowe, gdyż wiąże się nierozerwalnie z ładunkiem emocjonalnym.

Jeżeli taka osoba zostanie dodatkowo wyposażona w specjalistyczną wiedzę i narzędzia to jest to dobra droga do zbudowania pomostu pomiędzy uzyskiwaniem pomocy u profesjonalistów, a osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, gdyż, kto jak nie osoba o takich samych doświadczeniach może zrozumieć lepiej osobę w kryzysie?
W ten sposób powstał projekt EX – IN.

Model „EX-IN” (ang. Experienced Involvement) zakłada, że osoby mające za sobą kryzys psychiczny (np. psychoza, zaburzenia nastroju etc.) po stosownym przeszkoleniu mogą wspomagać także specjalistów – np. pracę zespołów terapeutycznych – w zakresie zdrowia psychicznego. Ich niepowtarzalne doświadczenia związane z przezwyciężaniem kryzysu i wiedza na temat problemów psychicznych to źródło informacji, ale przede wszystkim nadziei dla osób chorujących, dla których absolwenci EX-IN będą asystentami w procesie zdrowienia. Kurs obejmuje także elementy samorozwojowe, co pozwala lepiej rozumieć siebie. Wreszcie, praca w grupie daje stałe wsparcie i możliwość poszerzania własnych kompetencji. Opisany model jest z powodzeniem stosowany m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
W Gdyni w ramach projektu „Ekspert przez doświadczenie”, 17 osób przeszło certyfikowany kurs edukacyjno – rozwojowy EX-IN. Z jednej strony przygotowuje on do towarzyszenia osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie zdrowienia, z drugiej – do pełnienia roli ekspertów przez doświadczenie dla profesjonalistów, którzy wspierają osoby po kryzysach.
Są już pierwsi absolwenci, którzy mogą pochwalić się pracą jako asystenci zdrowienia.