Samopomoc jako narzędzie do włączenia i integracji społecznej

SAMOPOMOC JAKO NARZĘDZIE DO WŁĄCZENIA I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Od kwietnie ruszą działania związane z realizacją projektu „Samopomoc – jako narzędzie do włączenia i integracji społecznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany w województwie pomorskim, w tym Gdyni, Gdańsku i Sopocie, gdzie funkcjonują grupy samopomocowe z historią i doświadczeniem organizacji wsparcia oraz dorobkiem działań dla swoich członków oraz społeczności lokalnych. W projekcie przewidziano działania w innych miejscowościach województwa pomorskiego wybranych w drodze rekrutacji na stronach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego www.otwartebramy.org, chcących inicjować grupy wsparcia i działania samopomocowe na swoim terenie. W ramach działań projektu przewidziano m.in.: warsztaty, szkolenia, pomorskie forum samopomocy, działania antystygmatyzacyjne, badanie ankietowe, punkt informacyjny.
W ramach projektu przewidziane są warsztaty samopomocowo-rozwojowe pt: Twórcze Kręgi Wsparcia w 2 miejscowościach (po 6 spotkań) mające na celu inicjowanie i wspieranie organizowania się grup samopomocowych osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
Jeżeli są Państwo zainteresowani warsztatami samopomocowymi w swojej miejscowości, prosimy o kontakt info@otwartebramy.org