Warsztaty d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej

Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych w ramach kampanii d)epresja – Akademia Choroby Prawdziwej mających na celu podniesienie świadomości na temat choroby jaką jest depresja, jej wagi oraz powszechności. Dzięki edukacji społeczności lokalnych, w tym dzieci i młodzieży, możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.

Kampania Społeczna d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej powstała z inicjatywy trójki uczennic: Poli Wróbel, Wiktorii Kraszewskiej i Kornelii Białek z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

W ramach kampanii zaplanowaliśmy szereg wydarzeń informacyjno – edukacyjnych, w tym warsztaty dotyczące depresji.
Problematyka zdrowia psychicznego jest coraz częściej zauważalna wśród dzieci i młodzieży. Kryzysy, zaburzenia i choroby psychiczne dotyczą również szkół. Zapraszamy i zachęcamy placówki edukacyjne z województwa pomorskiego do udziału w powyższych wydarzeniach skierowanych do pedagogów, nauczycieli i wychowawców oraz uczennic i uczniów klas I szkół podnagimnazjalnych.

WARSZTATY O DEPRESJI
Celem warsztatów jest:
• Zapoznanie osób uczestniczących z tematyką depresji, jej wagi oraz powszechności
• Zmiana istniejących stereotypów dotyczących obrazu depresji
• Budowanie otwartego obrazu osób udzielających pomocy

Odbiorcami warsztatów są:
Wszyscy zainteresowani, w szczególności młodzież szkół średnich, studenci oraz pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

Główny Patronat – Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego
Biuro: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot

Program
Warsztaty zaplanowane są na 4 h lekcyjne, ok. 3 h zegarowe. Składają się z:
1. Wstępu – depresja jako choroba, depresja w liczbach
2. Stereotypy o młodych chorujących
( Świadectwa – wystąpienie osoby doświadczonej kryzysem psychicznym. Pytania i
Odpowiedzi)
3. Gry symulacyjnej – przebieg choroby psychicznej.
4. Ewaluacji spotkania i zaproszenia do udziału w wystawie artystycznej oraz konkursie na film.

Terminy i miejsca

Warsztaty odbywają się w Trójmieście. 3 warsztaty po 2,5/3 h w formie otwartej w godzinach 17.00 – 19.30

Miejsca:

Biblioteka Manhatan (Gdańsk)   26.04, godzina 17.00
Sopoteka (Sopot)                           08.05, godzina 18.30
Biblioteka Śródmieście (Gdynia)          31.05, godzina 17.00
Ponadto w szkołach lub bibliotece dla klas/ grup zorganizowanych – według zapotrzebowania i możliwości

Liczba miejsc i warsztatów ograniczona !

Więcej informacji i zapisy pod adresem kampania.de.presja@gmail.com 

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na facebooku!

 

Gorąco zachęcamy do udziału!
Pamiętajmy, że dziś depresja jest w czołówce najgroźniejszych chorób świata, a do 2030r. będzie ona najbardziej śmiertelną chorobą. Przeciętnie w jednej klasie szkolnej znajduje się od 1 do 2 osób z depresją. Depresja niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji od obniżenia się jakości życia po samookaleczenia i samobójstwa. Nie możemy ignorować tych faktów, za którymi kryją się ludzie.