Różnymi drogami do celu, jak w Mrowisku

przez | 5 października 2021

Czy wiesz, jak wygląda mrowisko od środka? Jest to sieć wielu długich korytarzy, biegnących
w różne strony, ale istniejące w tym samym głównym celu: aby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju larwom, najmłodszym członkom rodziny.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” nie bez powodu przyjęło właśnie taką nazwę. Ich działania są zróżnicowane, wielopłaszczyznowe i mają pomagać dzieciom oraz młodzieży w obraniu i podążaniu jak najlepszą ścieżką rozwoju.

 

Co się dzieje w Mrowisku? 
Towarzystwo oferuje swoim podopiecznym kilka, zróżnicowanych ofert:

 •  Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”:
  – dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat;
  – prowadzone są zajęcia pomagające w nauce, kulinarne, sportowe, techniczne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, arteterapeutyczne;
  – można skorzystać z terapii pedagogicznej i wsparcia psychologicznego;
  – w czasie ferii i wakacji organizowane są działania sportowe, artystyczne, rekreacyjne
  i podróżnicze.
 • Centrum Reduta: 
  – dla młodzieży w wieku 11-18 lat;
  – prowadzone są zajęcia artystyczne, muzyczne, techniczne, sportowe, pomoc w nauce, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
  – stosowana jest metoda pracy projektem, w ramach której do tej pory powstał: turniej taneczny, festiwal muzyczny, mikołajki, Młodzieżowy Dzień Sportu.
 • Poradnia Terapii Uzależnień Mrowisko: 
  – udzielana jest pomoc osobom zażywającym substancji psychoaktywnych i ich bliskim
  – jest to zakład leczniczy, dzięki czemu jest prowadzony program terapeutyczny (terapia i rehabilitacja) dla osób uzależnionych
  – pomoc udzielana jest także osobom dotkniętym problemem z hazardem, grami komputerowymi, pracy, zakupów i innych;
  – pomoc uzyskają tu także osoby zobowiązane do podjęcia terapii z powodu uzależnienia od substancji odurzających w drodze postępowania sądowego, rodziny i bliscy osób uzależnionych i potrzebujący pomocy, osoby współuzależnione, młodzież zagrożona uzależnieniem;
  – przyjmowane są osoby dorosłe i młodzież od 15 roku życia.
 • Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny Mrowisko:
  – dla osób, które przejawiają ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych i posiadają skierowanie do ośrodka leczenia uzależnień.
  – z programu może skorzystać młodzież w wieku 14-18 lat
  – praca w ośrodku opiera się na modelu Społeczności Terapeutycznej, terapii indywidualnej, grupowej, pracy z rodziną, zajęciach edukacyjnych, warsztatach.
  – podczas terapii młodzież nabywa świadomości siebie, uczy się rozwiązywania problemów, dzięki czemu mogą powrócić do pełnienia ról społecznych.
  – program trwa 12 miesięcy, jednak długość pobytu jest ustalana według potrzeb osoby.

Jak widzimy, Mrowisko daje wiele, różnych szans młodzieży, aby zmierzyła się z problemami czy trudnościami, które przydarzają im się w danym momencie. Do Towarzystwa mogą zgłosić się zarówno osoby, które potrzebują wsparcia w nauce, jak i osoby uzależnione czy zagrożone uzależnieniem. Ale także młodzież, która chce się rozwijać i ciekawie spędzać czas wolny.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Mrowiska, która jest obecna na ich stronie. Tam również dostępne są szczegóły zapisu i rejestracji do poszczególnych placówek.