Konkurs literacko – fotograficzny „50 decybeli dla zdrowia psychicznego”

przez | 16 kwietnia 2021

Regulamin Konkursu literacko – fotograficznego „50 decybeli dla zdrowia psychicznego”

Pamiętaj! Gospodarzem konkursu jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w Sopocie przy współpracy z  Centrum Samopomocy w Gdyni – Klubem 123

 

50 Decybeli dla zdrowia psychicznego to konkurs dla osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym i ruchem samopomocowym dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Głos osób chorujących psychicznie i głos dotyczący zdrowia psychicznego w przestrzeni publicznej jest wciąż szeptem. Konkurs „50 decybeli dla zdrowia psychicznego” ma na celu wzmocnienie ruchu samopomocowego i edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego w województwie pomorskim.

Skąd nazwa 50 decybeli? 30 decybeli to szept, 50 decybeli to natężenie przyjemnej słyszalnej rozmowy. Chcemy wzmocnić głos dotyczący zdrowia psychicznego w województwie pomorskim.

Czemu samopomoc? Samopomoc stanowi istotny element we wsparciu osób doświadczających kryzysu psychicznego i ich zdrowienia. Współdziałanie i budowanie sieci oparcia w lokalnym środowisku są niezbędne w utrzymaniu zdrowia psychicznego, stanowią spójną całość we wsparciu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Samopomoc jest obszar wciąż mało rozwiniętym w województwie pomorskim oraz w Polsce.

 1. Mamy dwie kategorie konkursu: literatura i fotografia.
 2. W kategorii literatura mamy dwie podkategorie: artykuł i felieton/osobista historia

W kategorii fotografia mamy dwie podkategorie: fotoreportaż/fotoprezentacja lub plakat.

 • Prace z każdej kategorii powinny nawiązywać do zdrowia psychicznego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to 50 decybeli dla zdrowia psychicznego! 
 1. Ostudź swoje zapędy!
 • w kategorii literatura: artykuł, felieton, osobista historia możesz przesłać maksymalnie 2 strony, pisane czcionką 12.
 • w kategorii fotograficznej możesz przesłać fotoreportaż/fotoprezentację do 10 zdjęć lub jeden plakat.
 1. Stawiamy na pomysłowość i poziom merytoryczny.
 2. Artykuły, felietony, osobiste historie, fotoreportaż, plakat oceniane będą przez jury, które powołuje gospodarz konkursu.
 3. Decyzja o powołanym jury jest niepodważalna.
 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Teksty, fotoreportaże i plakaty wykonane na odpłatne zlecenie, realizowane przy osobistym udziale członków jury, teksty, których nie jesteś autorem, mają zakaz wstępu na konkurs!
 6. Prace pisane na komputerze (format doc) prześlij na i.karolewska@otwartebramy.org  Podaj koniecznie swoje imię, nazwisko i numer telefonu!
 7. Możesz wziąć udział w każdej kategorii i podkategorii, czyli w razie napadu weny, możesz przesłać: jedną osobistą historię/felieton, jeden artykuł, jeden fotoreportaż i jeden plakat.
 8. Zapamiętaj datę 6 czerwca 2021. To ostatni dzień na nadsyłanie prac.
 9. Chcesz uczestniczyć w konkursie? Oznacza to, że akceptujesz przedstawione tutaj zasady.
 10. Zgłaszając pracę na konkurs, jednocześnie oświadczasz, że Ty jesteś jej autorem i masz do niej pełne prawa.
 11. Zgłoszenie pracy na konkurs równa się zgodzie na publikację Twojej pracy na stronach internetowych, prowadzonych przez gospodarza konkursu, między innymi www.otwartebramy.org, facebook oraz w antologii pokonkursowej. Za publikację twoich prac nie otrzymasz wynagrodzenia finansowego.
 12. W konkursie masz szansę zdobyć nagrodę rzeczową, nagrodę w postaci warsztatów oraz stażu w redakcji otwartebramy.org.

Bądź czujny – Wielki Dzień nastąpi w czerwcu. Wtedy przekonasz się, czy zdobyłeś nagrodę.

Regulamin stażu i warsztatów

 1. Laureaci konkursów otrzymają możliwość udziału w warsztatach:
  1. – literackich dla osób, które wzięły udział w kategorii konkurs literacki
  2. – cyfrowych dla osób, które wzięły udział w kategorii konkurs fotograficzny
  3. – psychospołecznych dla wszystkich
  4. – ABC samopomocy dla wszystkich
 2. W przypadku zwolnienia się miejsc laureat może wziąć udział zarówno w warsztatach literackich i w cyfrowych.
 3. Terminy warsztatów będą uzgadniane z uczestnikami. Warsztaty odbędą się w okresie czerwiec – październik 2021. Ostateczna decyzja o terminach warsztatów należy do organizatora.
 4. Osoby, które zakwalifikują się na staż w redakcji otwartebramy.org zobowiązane są do podpisania umowy.
 5. Staż jest częściowo płatny. Wielkość wynagrodzenia zależna jest od środków jakimi będzie dysponował organizator.
 6. Stażysta zobowiązuje się do trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego stażu w wymiarze 10 godzin miesięcznie oraz do przygotowania minimum trzech lub sześciu artykułów na portal otwartebramy.org (w zależności od wymiaru stażu). Stażysta – fotograf zobowiązuje się do przygotowania banku zdjęć lub opatrzenia grafikami minimum 3 – 6 artykułów na otwartebramy.org i social media.
 7. O tym, czy treści przygotowane podczas stażu zostaną opublikowane, decyduje organizator.
 8. Po stażu stażysta otrzyma zaświadczenie oraz opinię.
 9. Stażysta ma szansę dalszej współpracy z redakcją otwartebramy.org.

 

Pamiętaj o zapoznaniu się z ogólną klauzulą informacyjną. Zgłaszając swój udział oświadczasz, że zapoznałeś się z ogólną klauzulą informacyjną:

 

Ogólna Klauzula Informacyjna

 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Dane, które będą przetwarzane to: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email oraz wizerunek. Dane będą przetwarzane na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji danych autora nagrodzonej pracy na stronie internetowej www.otwartebramy.org oraz profilach Klubu 123, Odmień Swoją Głowę na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji W Sopocie, ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot. Administrator nie posiada inspektora ochrony danych.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz publikacji danych autorów nagrodzonych . Poza powyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą uczestnika.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych.
 7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona zawsze dobrowolna.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą. Zgłoszenie chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych należy kierować na adres: i.karolewska@otwartebramy.org
 10. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem prawa.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji