Archiwum kategorii: Gdańsk – organizacje i instytucje

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed ul. Jaskółcza 7/15 Gdańsk, tel.  58 305 24 12, www.optimmed.pl Celem naszych poradni jest diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym. Zapraszamy do: – Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradni Leczenia Nerwic – Poradni Psychologicznej – Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych –… Czytaj dalej »

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku im. prof. Tadeusza Bilikiewicza Gdańsk, ul. Srebrniki 17 e-mail:szpital@wsp-bilikiewicz.pl; e-mail: dzienny@wsp-bilikiewicz.pl;  www.wsp-bilikiewicz.pl   – Oddziały całodobowe ogólnopsychiatryczne dla osób dorosłych – Oddział całodobowy dziecięco-młodzieżowy – Oddział terapii uzależnień od alkoholu i alkoholowych zespołów abstynencyjnych Izba Przyjęć tel.58 524 76 02 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu rejestracja tel.58 524 75 93… Czytaj dalej »

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58 320 02 56, email: biuro@gcpu.pl; www.gcpu.pl, Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia. Podstawowym zadaniem GCPU jest realizacja działań w ramach gminnych programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom… Czytaj dalej »

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO www.mrowisko.org.pl; biuro@mrowisko.org.pl Oferta kierowana jest głównie do osób cierpiących z powodu uzależnień (zarówno chemicznych jak i niechemicznych) oraz bliskich (rodzin, przyjaciół) tych osób w ramach: Centrów Aktywizacji i Integracji Społecznej MROWISKO w Gdańsku  ul. Reduta Wyskok 9, ul. Waryńskiego 45 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Biuro: ul.Reduta Wyskok 9, 80-840 Gdańsk tel.:… Czytaj dalej »

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” Naszą misją jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul Chopina 42, 80-268 Gdańsk tel.: 58 344 96 00, tel./fax: 58 344 96 01 e-mail: fundacjafosa@gmail.com https://www.facebook.com/FundacjaFOSA/… Czytaj dalej »

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” Gdańsk  ul. Chrobrego 56, facebook: https://pl-pl.facebook.com/przyjaznadlon1 +48 58 341 10 83 przyjazna_dlon@poczta.onet.pl – Siedziba Stowarzyszenia – Klub samopomocy – Centrum Samopomocy „Przyjazna Dłoń” Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych Gdańsk ul. Chopina 42, tel. 58 341 10 83  

Gdańskie Centrum Zdrowia – Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. : Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny 80-542 Gdańsk  ul. Oliwska 62, www.gcz.com.pl e-mail: gcz@gcz.com.pl tel. 58 342 33 55 tel. 58 342 33 04 Do Poradni i do Oddziału można się zgłaszać bez skierowania. Przyjmujemy pacjentów ze schorzeniami organicznymi powyżej 60 roku życia. Oferujemy urozmaicone zajęcia indywidualne i grupowe –… Czytaj dalej »