Gdańskie Centrum Zdrowia – Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

przez | 4 lutego 2014

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  :
Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

80-542 Gdańsk  ul. Oliwska 62,

www.gcz.com.pl

e-mail: naszaporadnia@gcz.com.pl

tel. 58 342-33-65

tel. 530 057 519

Oferowana jest pomoc:

– osobom uzależnionym od alkoholu lub od alkoholu i innych środków

– osobom pijącym szkodliwie
 – rodzinom osób uzależnionych: małżonkom, rodzicom, młodzieży i dzieciom, dzieciom pełnoletnim
– osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny
– osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie
– młodzieży z problemami alkoholowymi lub mieszanymi /alkohol i inne środki/
– osobom będącym sprawcami przestępstw drogowych dokonanych pod wpływem alkoholu.

Ważne:
Rejestracja telefoniczna lub osobista – możliwa jest w godzinach pracy placówki, nie są wymagane żadne skierowania, przyjmowane są osoby nieubezpieczone. Przyjmowanie bezpośrednio po zgłoszeniu, bez oczekiwania na leczenie.