Gdańskie Centrum Zdrowia – Poradnia Leczenia Nerwic

przez | 4 lutego 2014

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. :
Poradnia Leczenia Nerwic

80-542 Gdańsk  ul. Oliwska 62,

www.gcz.com.pl

e-mail: gcz@gcz.com.pl

tel. 58 342 33 55

tel. 58 342 33 04

 

Do Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie.
Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście.
Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.