Gdańskie Centrum Zdrowia – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

przez | 4 lutego 2014

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. :
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

80-542 Gdańsk  ul. Oliwska 62,

www.gcz.com.pl

e-mail: gcz@gcz.com.pl

tel. 58 342 33 55

tel. 58 342 33 04

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Nerwic Gdańskiego Centrum Zdrowia oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:
– niejasnych stanów lękowych i psychotycznych
– schizofrenii
– zaburzeń nastroju dwubiegunowych
– zaburzeń depresyjnych nawracających
– zaburzeń snu
– przewlekłych stanów lękowych
– fobii
– stanów lęku napadowego
– stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi
– stanów dyskomfortu psychicznego podczas adaptowania sie do zmieniających się okoliczności życiowych
– dyskomfortu psychicznego związanego z rozpoznaniem choroby psychicznej lub chorób somatycznych u członków rodziny
– zaburzenia odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia)
– zaburzeń osobowości

Do Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie. Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście.

Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.