Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – wnioski do 31 stycznia 2015 r.

przez | 3 stycznia 2015

Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – wnioski do 31 stycznia 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2015. Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym umysłowo, a także ich rodzinom, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym zwłaszcza na rynku pracy. Nierzadko są spychane na margines życia.

Więcej INFO:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6958,nowa-edycja-programu-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html