Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym w Gdyni

przez | 4 lutego 2014

Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym w Gdyni

Gdynia, ul. Fredry 3,  tel. 58 661 65 26,  e-mail: zo@mopsgdynia.pl,

Przeznaczony jest dla osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym
z problemem alkoholowym. Członkostwo jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie. W ramach zajęć: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia grupowe z psychologiem, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, treningi pamięci itp.