Klub Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi

przez | 5 lutego 2014

Klub Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi

Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14,  www.mopssopot.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny prowadzi zajęcia klubu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W ramach Klubu prowadzona jest psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia zajęciowa, praca socjalna oraz poradnictwo dla rodzin. Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach integrujących ze środowiskiem m.in. wycieczki, wyjścia do kina, wieczorki poetyckie oraz przygotowują uroczystości okolicznościowe, np. śniadanie wielkanocne. W ramach spotkań klubowych odbywają się zajęcia z języka angielskiego, filmoterapii, działa Kawiarenka Internetowa.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Działem Pracy Socjalnej, tel. 58 550 – 31 – 89