Kategoria:  Gdynia – organizacje i instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Gdynia, ul. Grabowo 2, tel/fax: 058 782 01 20, 058 625 93 30, 058 625 93 37 e-mail:sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl; Jednostkami pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących są Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Planują pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz… Czytaj więcej »

Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub

Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub Gdynia, ul. Wendy 7/9, tel. (58) 620-88-07, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/panel-2/ Klienci objęci są indywidualnym wsparciem przez doradców osób niepełnosprawnych tworząc indywidualny plan współpracy, który może obejmować m. in. : indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, treningi pracy, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, kursy i szkolenia. 

Klub 1 2 3…

Klub 1 2 3…   Gdynia, ul. Warszawska 42, tel. (58) 710 60 09 lub 797 993 618, e-mail: www.klub123gdynia.pl Zaprasza osoby po kryzysach psychicznych. Jego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Z oferty klubu mogą skorzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujące pomocy, niekoniecznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

Środowiskowy Dom Samopomocy – Gdynia, ul. Gen. Stanisława Maczka 1

Środowiskowy Dom Samopomocy Gdynia, ul. Gen. Stanisława Maczka 1, tel. 58 622 88 55 , e-mail: sds@mopsgdynia.pl Przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.     

Środowiskowy Dom Samopomocy – Gdynia, ul. Wąsowicza 3

Środowiskowy Dom Samopomocy Gdynia, ul. Wąsowicza 3, tel. 58 622 36 03, e-mail: sdswasowicza@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl Uczestnikami domu mogą być osoby dorosłe (od 50 r.ż.), wykazujące przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, tj. choroby otępienne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych.

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 Gdynia, ul. Abrahama 59, tel. 58 620 24 00 rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Śródmieście, Działki Leśne, Wzgórze św. Maksymiliana, Witomino, Chwarzno.

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 Gdynia, ul. Działowskiego 9, tel. 58 663 20 20 rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Grabówek, Chylonia, Cisowa, Demptowo, Pustki Cisowskie.