Archiwum kategorii: Gdynia – organizacje i instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Gdynia, ul. Grabowo 2, tel/fax: 058 782 01 20, 058 625 93 30, 058 625 93 37 e-mail:sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl; Jednostkami pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących są Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Planują pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz… Czytaj dalej »

Dzienny Oddział Psychiatryczno – Rehabilitacyjny przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Dzienny Oddział Psychiatryczno – Rehabilitacyjny przy Centrum Zdrowia Psychicznego Gdynia ul. Traugutta 9, tel. (58) 620 81 70 wew. 43 Oddział przeznaczony dla osób chorujących na schizofrenię proponuje udział w zajęciach mających pomóc w lepszym rozumieniu i akceptowaniu swojej choroby, współpracy w zakresie farmakoterapii, zapobieganiu nawrotom, rozwijaniu umiejętności społecznych. 

Ośrodek Podwójny Problem

Ośrodek Podwójny Problem Gdynia, ul. Traugutta 9  (na tyłach Poradni Zdrowia Psychicznego), tel. : 58 713 67 82 http://www.lepszezycie.msmstudio.pl/podwojny_problem.html Zajmuje się pomocą psychologiczną osobą chorującym psychicznie uzależnionym od różnych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym w Gdyni

Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym w Gdyni Gdynia, ul. Fredry 3,  tel. 58 661 65 26,  e-mail: zo@mopsgdynia.pl, Przeznaczony jest dla osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym z problemem alkoholowym. Członkostwo jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie. W ramach zajęć: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia grupowe z psychologiem, muzykoterapia, zajęcia… Czytaj dalej »

Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub

Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub Gdynia, ul. Wendy 7/9, tel. (58) 620-88-07, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/panel-2/ Klienci objęci są indywidualnym wsparciem przez doradców osób niepełnosprawnych tworząc indywidualny plan współpracy, który może obejmować m. in. : indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, treningi pracy, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, kursy i szkolenia. 

Klub 1 2 3…

Klub 1 2 3…   Gdynia, ul. Warszawska 42, tel. (58) 710 60 09 lub 797 993 618, e-mail: www.klub123gdynia.pl Zaprasza osoby po kryzysach psychicznych. Jego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Z oferty klubu mogą skorzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujące pomocy, niekoniecznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.