II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. 17 – 18 października 2018 r.

przez | 1 października 2018

Serdecznie zapraszamy na II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, które odbędzie się w dniach 17-18 października 2018 roku w Gdyni. Forum jest częścią kampanii społecznej „ Odmień swoją głowę” realizowanej w 2018 r. na Pomorzu.

Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych na Pomorzu i w Polsce oraz stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy osobami, grupami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji, którzy wywierają istotny wpływ na rozwój działań samopomocowych osób doświadczających kryzysów psychicznych. Po raz drugi spotykamy się w Gdyni, by dyskutować, inspirować się i wzmacniać w naszej aktywności oraz dzielić się dobrymi praktykami.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem i wspieraniem ruchu samopomocowego, przede wszystkim osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, rodzin, profesjonalistów, studentów nauk humanistycznych i nauczycieli akademickich. Wydarzenie przeznaczone jest również dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych wspierających osoby po kryzysie psychicznym.

Zachęcamy Państwa do udziału i dzielenia się dobrymi praktykami podczas forum, które może być inspiracją do podejmowania rozwiązań i zainicjowania przedsięwzięć na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów wspierających osoby chorujące psychicznie oraz wspierania ruchu samopomocowego. Jesteśmy zaszczyceni, że wydarzenie w ramach kampanii „Odmień Swoją Głowę” objęte jest Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

W załączeniu przesyłamy Program – II Pomorskie Forum Samopomocy  zachęcając jednocześnie do wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniu i zaprezentowaniu swojej działalności.  Zaznaczamy, że  program może ulec zmianie, prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualnościami na naszej stroniefanpage’u

Poniżej znajdą Państwo linki do zapisów. Przed zapisaniem się prosimy o dokładne zapoznanie się z programem.

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość. Dzień pierwszy ,17 października 2018 r., środa, 10.00 – 17.00

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość. Dzień drugi, Warsztaty ,18 października 2018 r., czwartek, 09.30 – 15.30

 

W ramach II Pomorskiego Forum Samopomocowego Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego chcielibyśmy zebrać informacje o realizowanych działaniach, projektach oraz innych wydarzeniach, które mogą być inspiracją dla osób i społeczności działających w obszarze zdrowia psychicznego. Zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza i udzielenia kilku krótkich informacji na temat Państwa dobrej praktyki. To może być działalności stowarzyszenia, klubu samopomocy, środowiskowego domu samopomocy, grupy, wybrane projekty, akcje, kampanie społeczne, warsztaty itp.
Zebrany materiał pozwoli nam stworzyć księgę „dobrych praktyk”, która będzie mogła służyć jako inspiracja do dalszych działań na rzecz osób chorujących psychicznie, rodzin i społeczności lokalnych. Prosimy o informację czy chcieliby Państwo podzielić się dobrą praktyką na II forum samopomocy w dniach 17 – 18 października 2018 r.

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość. Karta dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia psychicznego i działań na rzecz osób chorujących psychicznie

 

Jeszcze raz zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w II Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego.