Warsztaty dla osób chorujących psychicznie

przez | 27 października 2016

warsztaty2016

Szanowni Państwo,

w imieniu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, pragnę poinformować o możliwości wsparcia ośrodków działających na terenie województwa pomorskiego w organizacji warsztatów do końca grudnia 2016r. w ramach zadania publicznego: „Otworzyć bramy Tolerancji – działania na rzecz osób zdrowiejących psychicznie i ich rodzin” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Pomorskiej Koalicji możemy sfinansować:

1. WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE

W zależności od aktualnych potrzeb, np. muzykoterapia, spotkania literackie, warsztaty teatralne, ceramika itp. Realizowane w instytucjach i organizacjach jako dopełnienie oferty wsparcia.

2. WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE

Dla osób chorujących, w środowisku lokalnym np. wyjście do kina, muzeum, teatru, kawiarni, na koncert itp. Możliwość sfinansowania wynagrodzenia prowadzących oraz biletów wstępu. Warsztaty powinny być wartością dodaną w stosunku do funkcjonujących usług.

Adresowane do szerokiego grona.

Jeżeli powyższa propozycja odpowiada na Państwa potrzeby proszę opisu proponowanych zajęć, wraz z podaniem miejsca, rozpiską godzinową i ewentualnych dni, oraz z danymi prowadzących. W ramach warsztatów jest możliwość sfinansowania wynagrodzenia prowadzących oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji warsztatów udziela Zuzanna Ostrowska, tel: 509 270 597,e-mail: info@otwartebramy.org

Proszę też o przesłanie informacji o aktualnych wydarzeniach w Państwa środowiskach, możemy upowszechniać je na, właśnie przebudowywanej, stronie www.otwartebramy.org [1], oraz na Facebook’u :

https://www.facebook.com/otwartebramy.org/ [2]

Projekt „Otworzyć Bramy Tolerancji – działania na rzecz osób zdrowiejących psychicznie i ich rodzin jest przedsięwzięciem Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Partnerstwo stawia sobie za cel uzyskanie rzeczywistej poprawy sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin. Prowadzi działania, skoncentrowane na „odczarowywaniu”

istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Więcej informacji na: www.otwartebramy.pl [3]

Zapraszamy do aktywnego włączenia w działania Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Z uszanowaniem
Pozdrawiam w imieniu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
Piotr Harhaj

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego
ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot