Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – Klub Samopomocy, Centrum Samopomocy „Przyjazna Dłoń”

przez | 4 lutego 2014

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

Klub Samopomocy

Klub Samopomocy to miejsce spotkań osób po kryzysach psychicznych chcących twórczo i aktywnie spędzić czas z innymi ludźmi.

Jak zostać uczestnikiem programu?

Należy zgłosić się do Klubu Samopomocy w celu odbycia rozmowy wstępnej, po czym udać się do Centrum Pracy Socjalnej, właściwego dla miejsca zamieszkania, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności celem umówienia się na wywiad środowiskowy z pracownikiem socjalnym.

ul. Chrobrego 56
80-423 Gdańsk
tel. 58 7396725,    58 3411083

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00

 

Centrum Samopomocy „Przyjazna Dłoń” to miejsce, w którym można skorzystać z różnych form wsparcia, mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób, które w trakcie swojego życia doświadczyły kryzysu psychicznego.

Jak zostać uczestnikiem programu?

Uczestnikami CS „Przyjazna Dłoń” mogą zostać osoby zamieszkujące województwo pomorskie, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu 02-P. W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt pod numerem 58 739 67 25 ( Punkt Informacyjno-Konsultacyjny), albo 58 341 10 83 ( Środowiskowy Dom Samopomocy)