Konferencja – Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo – 2014

przez | 25 listopada 2014

Serdecznie zapraszamy na konferencję “Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada br. w Wieliczce. Konferencja poświęcona będzie prezentacji skandynawskiego podejścia do terapii zaburzeń psychicznych i organizacji opieki psychiatrycznej.

Jest to unikalna okazja spotkania z twórcą metody „Otwartego Dialogu”, dzięki której od 30 lat w Finlandii i Norwegii osiąga się zdumiewające rezultaty w obniżaniu chorowalności na zaburzenia psychotyczne i schizofrenię – jak dowodzą badania – o 90%.

Celem konferencji jest otwarcie przestrzeni do dyskusji na temat aktualnego stanu polskiej opieki psychiatrycznej i nowych możliwości, jakie powstają dzięki doświadczeniom Finlandii i Niemiec.

Dokładny program konferencji wraz z informacjami nt. zapisów – do pobrania.

Wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – Panią prof. Ireną Lipowicz, która wskazuje „Otwarty Dialog” jako jedną z rekomendowanych dobrych praktyk w procesie zmian polskiej psychiatrii – do pobrania.

Bardzo prosimy o rozesłanie zaproszenia z załącznikami do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane tematem

Kontakt w sprawie konferencji:

Joanna Hautz-Sołtysiak

Fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu”

Ligota Piękna, ul. Jaśminowa 22, 55-114 Wisznia Mała

www.otwartydialog.pl

fundacja@otwartydialog.pl