Gdańskie Centrum Zdrowia – Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny

przez | 4 lutego 2014

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. :
Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny

80-542 Gdańsk  ul. Oliwska 62,

www.gcz.com.pl

e-mail: gcz@gcz.com.pl

tel. 58 342-33-56

tel. 58 535-68-62-50

WYMOGI FORMALNE
– rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacjami u psychologa i psychiatry
– do przyjęcia wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza /dowolnej specjalności/ mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia    lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę
– wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego
– terminy rozpoczęcia terapii są stałe, dlatego też ważne jest zgłoszenie się na konsultacje odpowiednio wcześnie; konsultacje trwają przez cały czas

WARUNKI TERAPII
– zajęcia odbywają się w trzech grupach terapeutycznych, liczących maksymalnie 12 osób
– grupy są zamknięte, tzn. w trakcie trwania terapii nie dołączają nowe osoby
– cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące
– zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku