Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub

przez | 4 lutego 2014

Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych/klub

Gdynia, ul. Wendy 7/9, tel. (58) 620-88-07, http://www.rodzinablizejsiebie.pl/panel-2/

Klienci objęci są indywidualnym wsparciem przez doradców osób niepełnosprawnych tworząc indywidualny plan współpracy, który może obejmować m. in. : indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, treningi pracy, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, kursy i szkolenia.