Wsparcie w osiągnięciu samodzielności

przez | 17 sierpnia 2021

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z danym problemem. Taka sytuacja może być krótkotrwała i zazwyczaj dzięki wsparciu rodziny, ostatecznie udaje nam się jej sprostać. Jednak może się również zdarzyć, że spadnie na nas problem o dużej wadze, taki, który będziemy w stanie podnieść tylko z pomocą specjalisty.

Często nie wiemy wtedy, do kogo powinniśmy się zgłosić czy jaką placówkę wybrać. Wydawać by się mogło, że większość z nich zajmuje się wąskim zakresem tematów i musimy znaleźć specjalistę
z konkretnie naszej dziedziny. Na szczęście nie zawsze tak jest. Są powszechnie dostępne miejsca, również na Pomorzu, gdzie świadczona jest pomoc kompleksowa, a porady udzielane są w szerokim zakresie tematycznym. Jednym z takich miejsc jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, choć sugerując się nazwą, moglibyśmy odnieść inne wrażenie :). Ośrodek zajmuje się pomocą zarówno rodzinie i dzieciom, jak i osobom starszym, doświadczającym bezdomności czy niepełnosprawnym.

 1. Dzieci i rodzina
  Dla tej grupy społecznej pomoc udzielana jest zarówno w zakresie pracy i finansów,
  jak i problemów wychowawczych. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do pracownika socjalnego Centrum Pracy Socjalnej. W ciągu maksymalnie 14 dni zostanie sporządzony wywiad środowiskowy i opracowany plan działania, pomocy dla zaistniałego problemu.
  To, o czym należy pamiętać i o co podkreśla się również na stronie MOPRu, to bardzo istotna rolna samej osoby dotkniętej problemem. Bez jej zaangażowania i chęci
  w rozwiązaniu sprawy, jest to niewykonalne. W przypadku osób bezrobotnych takim aktywnym działaniem może być np. udział w warsztatach, szkoleniach i przede wszystkim aktywne poszukiwanie pracy.
 2. Seniorzy
  Osoby starsze mogą otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych. Aktywnym osobom są polecane koła i kluby seniora. Dodatkowo mogą zostać polecone dzienne domy pomocy, gdzie osoby starsze wspólnie spędzają czas, mają zapewnione posiłki, rozwijają zainteresowania i spędzają czas aktywnie. Informacje o bieżących formach pomocy dla seniorów można uzyskać pod numerem telefonu: 58 320 53 40
 3. Osoby bezdomne
  Podejmowane są działania na terenie Gdańska, których celem jest dotarcie do osób bezdomnych przebywających na dworcach PKP i innych miejscach niemieszkalnych
  o możliwości skorzystania z pomocy społecznej. W razie konieczności podejmowane są działania interwencyjne. Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni przy ul. Żaglowej 3
  w Gdańsku, bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu: 58 522 38 20
  Dodatkowo MOPR zajmuje się organizacją odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku, posiłków czy kąpieli.
  W sezonie jesienno-zimowym działa w Gdańsku „autobus SOS – pomoc”. Zapewnia on wsparcie ratownicze, żywnościowe, informacyjne oraz odzieżowe osobom bezdomnym pozostającym w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta.
 4. Osoby niepełnosprawne
  Wsparcie dla tej grupy oferowane jest w bardzo szerokim i różnorodnym zakresie. Pomoc instytucjonalna obejmuje dzienne formy wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, mieszkania chronione i domy pomocy społecznej. Ponadto udzielane są świadczenia pieniężne, punkty informacji i wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej MOPR w Gdańsku i zapoznanie się z pełną ofertą wsparcia.