Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

przez | 4 lutego 2014

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

Gdańsk, ul. Srebrniki 17

e-mail:szpital@wsp-bilikiewicz.pl; e-mail: dzienny@wsp-bilikiewicz.plwww.wsp-bilikiewicz.pl

 

Oddziały całodobowe ogólnopsychiatryczne dla osób dorosłych

Oddział całodobowy dziecięco-młodzieżowy

Oddział terapii uzależnień od alkoholu i alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Izba Przyjęć tel.58 524 76 02

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
rejestracja tel.58 524 75 93

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
sekretariat tel.58 524 76 15 dyżurka tel.58 524 76 17

Oddział Dzienny Psychiatryczny
sekretariat tel.58 524 75 40

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
Dzieci budynek 21B
sekretariat tel.58 524 76 67 dyżurka tel.58 524 76 70
Młodzież budynek 21A
sekretariat tel.58 524 76 19 dyżurka tel.58 524 76 59