Warsztaty „Świat Oczami Innego”

przez | 21 listopada 2017

Pomorska

Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na warsztaty, których celem jest :
1) Zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych,
2) Zmiana istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób chorujących psychicznie, 3) Budowanie pozytywnego obrazu osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Odbiorcami warsztatów są:
Wszyscy zainteresowani, w tym w szczególności młodzież szkół podnagimnazjalnych oraz pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy zainteresowani promocją zdrowia psychicznego i działaniami prospołecznymi na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Program
Warsztaty zaplanowane na 4 h lekcyjne, ok. 3 h zegarowe składa z:
1. Wstępu – choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne w liczbach
2. Świadectwa – wystąpienie osoby doświadczonej kryzysem psychicznym. Pytania i odpowiedzi
3. Gry symulacyjnej – przebieg choroby psychicznej.
4. Sesji zdjęciowej – „Odmień swoją głowę”
5. Ewaluacji spotkania i zaproszenia do udziału w konkursie.

Prowadzący:
Warsztaty prowadzone przez specjalistów:
Bartosz Karcz – psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS
Sebastian Ogiejko – psycholog, koordynator Klubu 123 dla osób doświadczających kryzysów psychicznych
Ekspert przez doświadczenie (Ex –In) – Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY: e-mail: bkarcz@swps.edu.pl
Warsztaty bezpłatne finansowane ze środków MRPiPS