Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

przez | 4 lutego 2014

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

www.mrowisko.org.pl; biuro@mrowisko.org.pl

Oferta kierowana jest głównie do osób cierpiących z powodu uzależnień (zarówno chemicznych jak i niechemicznych) oraz bliskich (rodzin, przyjaciół) tych osób w ramach: Centrów Aktywizacji i Integracji Społecznej MROWISKO w Gdańsku  ul. Reduta Wyskok 9, ul. Waryńskiego 45

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Biuro:
ul.Reduta Wyskok 9,
80-840 Gdańsk
tel.: 58 550 26 69
e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Mrowisko” – Centrum Reduta/Projekt zDolne Miasto
Biuro:
Ul. Reduta Wyskok 9,
80-746 Gdańsk
tel. 509 171 002 ( w godz. 12-19)

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Mrowisko” – Glanik
Biuro:
Ul. Waryńskiego 45,
80-436 Gdańsk
tel. 500 346 680 ( w godz. 13-19)