Środowiskowy Dom Samopomocy – Gdynia, ul. Wąsowicza 3

By | 4 lutego 2014

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gdynia, ul. Wąsowicza 3, tel. 58 622 36 03, e-mail: sdswasowicza@mopsgdynia.plwww.mopsgdynia.pl

Uczestnikami domu mogą być osoby dorosłe (od 50 r.ż.), wykazujące przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, tj. choroby otępienne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych.