Środowiskowy Dom Samopomocy – Gdynia, ul. Gen. Stanisława Maczka 1

przez | 4 lutego 2014

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gdynia, ul. Gen. Stanisława Maczka 1, tel. 58 622 88 55 , e-mail: sds@mopsgdynia.pl

Przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.