Spotkania warsztatowo-szkoleniowe

przez | 1 grudnia 2016

POMORSKA KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SPOTKANIA WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE „ŚWIAT OCZAMI INNEGO –FORMY I METODY PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

CEL OGÓLNY SPOTKANIA:

zwiększenie wiedzy i umiejętności u osób wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji psychologicznej, społecznej oraz zawodowej.

DLA KOGO?

Adresatami zajęć mogą być osoby zawodowo zajmujące się wsparciem lub planujące się nim zajmować, także członkowie rodzin, czy osoby żyjące w otoczeniu społecznym ludzi dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności profesjonalistów lub kandydatów
  na profesjonalistów w zakresie świadczenia oferty pomocowej skierowanej
  do środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych objawów wśród wybranych zaburzeń psychicznych;
 3. Nabycie umiejętności radzenia sobie z objawami zaburzeń psychicznych, w tym zdobycia umiejętność postępowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach dot. osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 4. nauka wykorzystania elementów dialogu motywującego w codziennej pracy
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA:

 1. Wstęp terminologiczny: m.in. zaburzenie psychiczne, niepełnosprawność psychiczna, choroba psychiczna, niepełnosprawność intelektualna, zdrowie psychiczne, stereotypizacja, asystent, opiekun, terapeuta, system rodzinny, wsparcie społeczne, klient, pacjent, podopieczny – definicje, zakresy pojęciowe podstawowych terminów          i warunki ich używania;
 2. Zadania i warunki realizacji wsparcia społecznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, uwarunkowania prawne, uwarunkowania etyczne, charakterystyka systemu pomocy społecznej;
 3. Klasyfikacja najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych wg. ICD-10
  i ich charakterystyka;
 4. Formy pracy i metody terapeutyczne wykorzystywane we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi – podział, charakterystyka i warunki stosowania;
 5. Konkretne techniki pracy wykorzystywane przez asystenta we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi z wyróżnieniem metody Dialog Motywujący.

STRUKTURA,TERMIN I MIEJSCE WARSZTATU:

Pełen warsztat obejmuje 14 godz. zegarowych wraz z przerwami (2 dni zajęć),
Terminy do wyboru:  5 i 7, lub 14 i 19 grudnia (poniedziałek, środa) w godzinach 9:00 16:00
Miejsce: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Marynarzy 4. Parter, sala nr 1.

PROWADZĄCY:

MACIEJ ŁYSAK – praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, szkoleniowiec, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, trener umiejętności psychospołecznych w rehabilitacji psychiatrycznej; doświadczenie w pracy
w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, w ambulatorium dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych; wykładowca w szkole policealnej na kierunku Terapeuta Zajęciowy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

Punkt Informacyjny Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego: info@otwartebramy.org, tel. 509 270 597

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W zajęciach może brać udział 8-12 osób.

Cykl warsztatów „Świat Oczami Innego” realizowany jest w ramach zadania  „Otworzyć Bramy Tolerancji – działania na rzecz osób zdrowiejących psychicznie i ich rodzin” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.