Ruszyły Zapisy na konferencję i warsztaty 17-18 WRZEŚNIA 2018 r.pt:  Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie. Rodzina, wspólnota, dialog.

przez | 16 sierpnia 2018

Ruszyły Zapisy na konferencję i warsztaty 17-18 WRZEŚNIA 2018 r.pt:  Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie. Rodzina, wspólnota, dialog.

Ten rok jest rokiem szczególnym dla zmiany systemowego podejścia do organizacji pomocy i wsparcia środowiskowego dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Powodem tego jest  wejście w fazę realizacji pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce. Spoglądając wstecz na działania, które w głównej mierze skupiały się lobbingu
i upowszechniania wiedzy na rzecz wprowadzenia modelu środowiskowego w organizacji leczenia i wsparcia, aktualnie jest to rzeczywista szansa na przetestowanie tego rodzaju rozwiązań, które mamy nadzieję, przeniesie realne korzyści dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych jak i dla wspólnot lokalnych. Poprawito z pewnością kompleksowość, adekwatność i jakość usług skierowanych do osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Szerzej na ten temat dowiedzieć się będzie można podczas konferencji pt: Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla Dobra osoby chorującej psychicznie 17 września 2018 r. dr Marek Balicki – jeden z autorów pomysłu na centra zdrowia psychicznego, kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego zapozna uczestników z ideą wdrażania działalności centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Dr Piotr Stoń ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie odniesie się do szans i zagrożeń w zakresie harmonizacji usług i współpracy na rzecz pacjenta w ramach programu  pilotażowego w jedynym Centrum na Pomorzu przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach. Linki do zapisów znajdują się poniżej:

Konferencja Otworzyć bramy tolerancji. Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie. Rodzina, wspólnota, dialog. 17 WRZEŚNIA, poniedziałek, 9:00 – 14:00

Warsztaty: Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie, 18 WRZEŚNIA, wtorek, 09.00 -14.30

Informujemy, że rejestracji na warsztaty i konferencję można dokonać pod powyższymi linkami w terminie od 15 sierpnia do 3 września 2018 r. Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem przebiegu konferencji i warsztatów. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji i spektaklu Teatru Forum jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 10 zł. Informacje o zakwalifikowaniu się będę przesyłane pocztą elektroniczną do dnia 5 września. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się prosimy o dokonywanie opłat w terminie 5 – 10 września 2018 r. na wskazany w e-mailu numer konta. W przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty prosimy o kontakt e – mail pod adresem info@otwartebramy.org

To tylko niektóre z propozycji Dni Solidarności. Więcej wydarzeń i szczegółowy program na stronie: www.otwartebramy.org  i fanpejdżu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego https://www.facebook.com/otwartebramy.org/ Zapraszamy do polubienia J

W załączeniu program Dni.

W ramach obchodów realizujemy kampanię społeczną: pt. „Odmień swoją głowę – schizofrenia – nie oceniaj dowiedz się więcej !”, która na celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych i zachęca do pozbycia się stereotypów oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak TY. Pamiętajmy, że co czwarty z nas miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym !

Chcesz zobaczyć jak było w roku ubiegłym zapraszamy ! ODMIEŃ SWOJA GŁOWĘ