Ruszył Trójmiejski Punkt Informacyjny

przez | 14 czerwca 2017

Miło nam poinformować, że od czerwca uruchomiony został Trójmiejski Punkt Informacyjny w celu skutecznej realizacji kampanii społecznej „Odmień swoją głowę”, na rzecz podniesienia świadomości na temat osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”.

Trójmiejski Punkt Informacyjny

Czynny codziennie w godzinach 11:00 – 13:00

telefon: (58) 341-83-52 

adres e-mail: p.magielka@otwartebramy.org

adres : ul. Marynarzy 4 Sopot

Naszym zadaniem będzie  upowszechnianie informacji o formach pomocy oraz idei kampanii „Odmień swoją Głowę”.

Punkt będzie miejscem aktualizacji materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Będziemy organizować mobilne punkty informacyjne podczas ważnych wydarzeń dotyczących zdrowia psychicznego na Pomorzu.

W ramach punktu będzie rozsyłany mailing informacyjny co mamy nadzieję zaowocuje wzmocnieniem współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami pomocy społecznej oraz służby zdrowia.

Kilka słów o kampanii…

Jest to projekt mający celu zmianę myślenia o osobach niepełnosprawnych doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycie stereotypów, zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia, że osoby niepełnosprawne doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my.

Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych psychicznie i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji skierowana jest do mieszkańców Pomorza, w tym do grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują/mogą oddziaływać na członków społeczności lokalnej, ze względu na np.: wykonywany zawód lub ich aktywność społeczną. Opierać się będzie na działaniach informacyjno-edukacyjnych, kształtujących pozytywne, tolerancyjne postawy wobec osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.

Ważnymi elementami kampanii będą Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie wraz z happeningiem „Odmień Swoją Głowę”, wystawą plenerową i sceną koncertową, które w sposób bezpośredni zachęcą mieszkańców Trójmiasta do odmienienia swoich głów.  Więcej informacji na ten temat podamy już wkrótce.