Rola pomocy społecznej w animowaniu i wspieraniu działań samopomocowych – warsztaty

przez | 10 października 2018

Rola pomocy społecznej w animowaniu i wspieraniu działań samopomocowych to warsztat, mający na celu poznanie się osób chcących współpracować, prezentację dobrych praktyk oraz omówienie współpracy, wymiany informacji oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego oczekujemy od nas samych – profesjonalistów ?

 

Prowadzący:
Piotr Harhaj – Prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie, Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni

Przed zapisaniem się, prosimy o dokładne zapoznanie się z programem.

Zapisów można dokonać pod poniższym adresem:

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, dzień drugi, 18 października, czwartek, 09.00 – 15.30, warsztaty

 

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość. Dzień pierwszy ,17 października 2018 r., środa, 10.00 – 17.00

 

Liczba miejsc kurczy się z dnia na dzień, a do II Pomorskiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego pozostało tylko 6 dni ! Nie ryzykuj, zapisz się już dziś!

Pamiętaj o udostępnieniu naszego wydarzenia i polubieniu naszego fanpage’a – im więcej osób dowie się o działalności Pomorskiej Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego tym szansa na realizację naszych celów wzrasta !