Akcja Róża od Św. Walentego 2014 r.

przez | 14 lutego 2014

Akcja „Róża od Świętego Walentego” 14 lutego 2014 r. TRÓJMIASTO

Zbliżają się Walentynki, zaimportowane jakiś czas temu z USA święto zakochanych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych ale i chorych psychicznie. Osoby z kryzysami psychicznym, ich problemy i potrzeby nie budzą zainteresowania współczesnego  społeczeństwa, a interesy osób dotkniętych chorobą psychiczną spychane są na margines społecznych zjawisk.  Walentynki, święto ich patrona jest szczególną okazją aby o nich przypomnieć. Stowarzyszenie Świętego Walentego działające w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego od 4 lat czterech już lat organizuje Akcję „Róża od Świętego Walentego”.

 Zainicjowana przez Stowarzyszenie akcja dzięki wsparciu i finansowej pomocy organizacji i instytucji zrzeszonych w Pomorskiej Koalicji w tym roku przeprowadzona zostanie na terenie całego Trójmiasta. Członkowie Stowarzyszenia i innych klubów zrzeszających osoby dotknięte chorobą psychiczną  odwiedzą w tym dniu pacjentów i pracowników zamkniętych i dziennych oddziałów psychiatrycznych wręczając im róże.

Dla pacjentów, często osamotnionych i rzadko odwiedzanych przez bliskich i znajomych akcja jest nie tylko miłym dowodem pamięci, ale również wydarzeniem które wyrywa ich choćby na moment ze społecznej izolacji.

Możliwość bezpośredniego kontaktu członków Stowarzyszenia z pacjentami oddziałów psychiatrycznych w trakcie  Akcji Róża jest również dobrą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i konkretnej informacji o klubach samopomocy, stowarzyszeniach pacjentów i działalności poszczególnych, istniejących już instytucji opieki ambulatoryjnej.

Drobny gest okazanej sympatii, wręczona róża, ciepła rozmowa z ludźmi jakże często pozostawionych samym sobie w zmaganiach z kryzysem psychicznym jest dla nich formą nadziei w możliwość wyzdrowienia i uzyskanie wsparcia w procesie zdrowienia.

Dla wielu z nich walentynkowe spotkania są również zalążkiem wiary w odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, uzyskania pełnej, społecznej akceptacji umożliwiającej realizację swoich życiowych celów.  Społeczna akceptacja jest niezbędna do podjęcia pracy zawodowej, do nawiązania związków partnerskich, do znalezienia lub odzyskania miejsca w rodzinie.

Akcja Róża przeprowadzana w Walentynki, święto zakochanych, chce podkreślić że chorzy psychicznie podobnie jak wszyscy inni ludzie mają prawo do miłości, że jej potrzebują, że chcą nią i potrafią obdarzać innych. Pomóżmy im w tym.

Organizacja akcji wymaga zakupu ok. 1500 róż, wręczanych w Trójmieście, zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i dekorację róż oraz ich wręczanie. Koszt jednej róży wynosi ok. 1 zł.

Osoby, organizacje i instytucje pragnące wesprzeć lub uczestniczyć w Akcji Róże mogą się zgłaszać do lokalnych koordynatorów:

Gdańsk: Robert Chmielewski: Tel. 503 681 273, e-mail: chmielewski.info@gmail.com

Gdynia, Sopot: Barbara Krzyślak, tel.: 797 993 618   e-mail: b.krzyslak@mopsgdynia.pl

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo Akcję „Róża od Świętego Walentego” możesz wpłacić

darowiznę na konto:

Stowarzyszenia Świętego Walentego

Bank Ochrony Środowiska S.A.

nr konta: 27 1540 1098 2109 5554 0506 0001

z dopiskiem: akcja róża 2014

Pamiętaj ! jedna róża to tylko jeden złoty !!!

Do realizacji Akcji Róża zapraszamy również osoby, organizacje i instytucje działające na terenie innych miejscowości Województwa Pomorskiego.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Św. Walentego

Zrzesza osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego, postawiło sobie za cel walkę ze stygmatyzacja chorych psychicznie i z pokutującymi ciągle jeszcze w społeczeństwie mitami na temat przebiegu chorób psychicznych. Działalność Stowarzyszenia jest także próbę  poprawy istniejącej, ale całkowicie niewystarczającej psychiatrycznej opieki  ambulatoryjnej po zakończeniu terapii stacjonarnej.

Kontakt: ul. Chrobrego 56, Gdańsk Wrzeszcz, tel.

e-mail: swietywalenty.gda@gmail.comwww.swietywalenty.pl

tel. +48 58 739 67 24 – środy i piątki w godz. 15:00 – 18: 00

lub tel. +48 503 681 273, +48 698 236 132

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

www.otwartebramy.org

81-835 Sopot, ul. Marynarzy 4,

tel./fax: 58 341 83 52

 Fotografie z Akcji „Róża od Świętego Walentego” w ubiegłych latach:

Akcja „Róża od Świętego Walentego” wyraz solidarności z osobami chorującymi psychicznie.