Relacja – Akcja Róża od Św. Walentego 2014 r.

przez | 15 lutego 2014

Relacja:

14-tego lutego w Walentynkowe święto patrona zakochanych i osób dotkniętych chorobą psychiczną odbyła się na terenie całego Trójmiasta zapoczątkowana w 2010 roku akcja „Róża od Świętego Walentego”.

Akcja ta będąca miłym, symbolicznym gestem sympatii i pamięci, polegająca na wizytach w szeregu instytucji psychiatrycznych i wręczaniu pacjentom i personelowi róż, ma na celu zarówno przypomnienie społeczeństwu często zapominanych przez nich chorych, jak również zmianę negatywnego, pokutującego niestety nadal i dzisiaj wizerunku osoby chorującej psychicznie – powiedział Robert Chmielewski ze Stowarzyszenia św. Walentego, pomysłodawcy akcji.

Tegoroczna akcje wzbudziła duże zainteresowanie i spotkała się nie tylko z poparciem, ale i z konkretną pomocą wielu instytucji i osób. Portal internetowy www.edurada.pl zamieścił artykuł poświęcony akcji i zaprosił do dyskusji dotyczącej problemu stygmatyzacji chorych psychicznie na stronach facebooka. Informacja ta przyczyniła się w znacznym stopniu do konkretnej finansowej pomoc udzielonej przez czytelników z całego kraju organizatorom „Akcji Róża” Podczas akcji zebrano kwotę 881,95 zł, którą przeznaczono na zakup 999 róż.

W tegorocznej edycji udział wzięło 6 organizacji i instytucji z Trójmiasta w tym: Stowarzyszenie Świętego Walentego, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń, Fundacja FOSA, Klub 123, oraz Klub Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi skupionych wokół Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

55 wolontariuszy, studentów psychologii, sympatyków organizacji, często nie związani z instytucjami pomocy psychiatrycznej, znajomi i przyjaciele członków Stowarzyszeń i instytucji, a nawet sąsiedzi wzięli udział w zakupie i dekoracji róż, a także w ich ofiarowywaniu w zimny w tym roku, Walentynkowy poranek.

Tylko w Gdańsku odwiedzono pacjentów wszystkich oddziałów psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku i 4 odziały Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Gdyni uczestnicy Klubu 123 odwiedzili 4 placówki.

 Robert Chmielewski i Jolanta Lamm 

ze Stowarzyszenia Świętego Walentego

Uczestnicy Klubu 1,2,3 o „Akcji róża”:

Uczestnictwo w takich wydarzeniach jak „Akcja róża” jest dla nas cennym doświadczeniem. Mieliśmy możliwość zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na potrzeby osób doświadczających kryzysów psychicznych , jak również obdarowania innych, co przyczyniło się do poprawy naszego samopoczucia. Niektórzy z nas poprzez uczestnictwo poczuli się ważni i potrzebni, gdyż mieli okazję zrobić coś dobrego dla innych osób chorujących psychicznie. Wielu z nas na co dzień doświadcza uczucia samotności, nawet wówczas , gdy ma częsty kontakt z bliskimi. Walentynki to dzień, kiedy silniej niż zazwyczaj konfrontujemy się ze swoją samotnością . Wręczanie róż właśnie w ten dzień powszechnie kojarzonym ze świętem zakochanych jest ważne dla wielu z nas, którzy czują się samotnie. Naszym zdaniem takie wydarzenia jak „akcja róża” przekładają się bezpośrednio na ogólny wzrost zrozumienia, tolerancji i zmniejszenie uprzedzeń wobec osób chorujących psychicznie. Ponadto przyczynia się do tego, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych lepiej radzą sobiez chorobą. Istotnym jest dla nas, by akcji mających na celu wzrost tolerancji, zmniejszenie lęku i uprzedzeń społecznych wobec osób chorujących psychicznie było więcej i chętnie będziemy w nich uczestniczyć.   [Uczestnicy Klubu 1,2,3 ]    

Uczestnicy Klubu 123 z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy

Walentynkowa trasa w Sopocie

Klub Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi po raz pierwszy miał okazję być częścią pozytywnego działania, jakim jest akcja „Róża od Świętego Walentego”. W dniu 14 lutego zaopatrzeni w pokłady entuzjazmu, jak i zarówno tremy oraz przeszło pięćdziesiąt sztuk róż – ubranych w etykiety z wspierającymi myślami/cytatami, grupa w liczbie trzech reprezentantów sopockiego Klubu Wsparcia wraz z terapeutą, o godz. 12.00 wyruszyła w walentynkową trasę, obejmującą 5 przystanków.

Podczas tegorocznej „Akcji Róża” rozdano łącznie 999 róż, sprawiając tym dużą radość zarówno pacjentom jak i pracownikom tych instytucji okazując im w ten sposób podziękowanie i uznanie za ich pracę. Organizatorzy Akcji mają nie tylko nadzieję, że w latach następnych akcja ta obejmie szersze regiony Polski stając się tradycją, ale że zainspiruje jednocześnie do dalszych działań na rzecz osób dotkniętych chorobą psychiczną. Wszystkim jej uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Pan Zdzisław – urocza twarz gdyńskiej edycji akcji