Rekomendacje dla wyjścia z zapaści systemu ochrony zdrowia psychicznego

przez | 29 października 2020

Nie od dziś piszemy i mówimy o kiepskiej sytuacji systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce… Chcemy jednak oczywiście nie tylko przypominać o istnieniu tego problemu, ale przede wszystkim wspólnie poszukiwać możliwych do zastosowania rozwiązań, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z Rekomendacjami dla wyjścia z zapaści systemu ochrony zdrowia psychicznego, wystosowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Komisją Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego obradującą 16 października 2020 r.

Wśród opracowanych przez zespół ekspertów rekomendacji znalazło się między innymi:

  • kontynuowanie pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP), zapewnienie finansowania psychiatrii ze środków publicznych na poziomie 5-6%, kompleksowa nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • poprawa dostępności leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. (dziś w pięciu województwach nie funkcjonuje żaden oddział psychiatryczny dzienny, w województwie podlaskim brak stacjonarnego),
  • zagwarantowanie wszystkim uczniom możliwości korzystania w szkole z pomocy psychologicznej i pedagogicznej
  • zapewnienie finansowania psychiatrii ze środków publicznych na poziomie 5-6%;
  • odejście od zasady płacenia za „usługę psychiatryczną” oraz „osobodzień” a nie za leczenie;
  • przygotowanie procedur i poszerzenie świadczeń gwarantowanych realizowanych w sposób zdalny;
  • przygotowanie kompleksowej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
  • powstanie lokalnych planów restrukturyzacji bazy szpitalnej z przenoszeniem zadań podstawowej opieki psychiatrycznej ze szpitali psychiatrycznych do oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych;

To jedynie niektóre z poruszanych podczas obrad kwestii, dlatego zachęcamy, aby zapoznać się z pełną treścią rekomendacji RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślał, że podstawą zmian które już zaszły i powinny być kontynuowane, jest przede wszystkim zmiana mentalna – zarówno samych pacjentów jak i organizacji pozarządowych i działanie ponad podziałami politycznymi.Podejście to wydaje się ważne  szczególnie dziś, w dobie niepokojów związanych z epidemią COVID – 19.

źródło: https://www.rpo.gov.pl/