IV Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

przez | 31 sierpnia 2020

Głównym  celem  istnienia  większości  grup  samopomocowych  jest  pomoc  w  pokonaniu  trudności  związanych  z  problemem wspólnym dla ich uczestników. Ich działania skupiają się na różnych obszarach życia, wspierając odzyskanie poczucia  kontroli,  zmianę  destrukcyjnych  nawyków  i  przezwyciężenie  trudności  związanych  na  przykład  z  uzależnieniem czy chorobą psychiczną, a także stanowią wsparcie emocjonalne i dają szansę na podzielenie się własnymi trudnymi doświadczeniami z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem choroby psychicznej od wielu już lat jest ważnym czynnikiem wspierającym proces zdrowienia.  Choć w naszym kraju dopiero się on rozwija, widzimy jego ogromny potencjał, dlatego zależy nam, aby coraz więcej osób zaangażowało się w jego rozpowszechnianie. Po raz kolejny chcemy więc spotkać. by   dyskutować,   inspirować   i  wzmacniać  się  w  naszej  aktywności  oraz  dzielić  dobrymi   praktykami.

Dlatego zapraszamy was na tegoroczne IV Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, które odbędzie się 16 września 2020 (środa) w godzinach 10.00 – 15.00 w Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1, a także ONLINE.

Jeśli chcesz spotkać się z nami na miejscu, zarezerwuj swoje miejsce: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/861625-5

Szczegółowy plan Forum pod hasłem „Znaczenie grup wsparcia i samopomocy dla zdrowia psychicznego” 

10.00  – 10.15 Otwarcie Piotr Harhaj – Centrum Samopomocy w Gdyni

10.15 – 11.00   Wprowadzenie: O funkcjach grup wsparcia i samopomocy w obszarze zdrowia psychicznego – Hubert Kaszyński

11.00 – 12.30 Grupy wsparcia i samopomocy: jak je rozumiemy? Jakie są zasady ich funkcjonowania? Jaki mają sens?  – panel dyskusyjny, w którym udział wezmą  m.in.: Jan Sitny, Natasza Ligocka-Świerk, Joanna Rogalska, Izabela Karolewska

Coroczne spotkania   w   ramach   Forum   Samopomocy   Osób   z   Doświadczeniem   Kryzysu   Psychicznego  odbywające się w Gdyni mają na  celu  wymianę  doświadczeń  organizacji  i  realizacji  działań  samopomocowych  na  Pomorzu  i  w  Polsce,  oraz stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy  osobami,  grupami  oraz  przedstawicielami  organizacji  i  instytucji,  które  wywierają  wpływ  na  rozwój samopomocowego osób doświadczających kryzysów psychicznych

Tymczasem zapraszamy Was do tego, abyście przypomnieli sobie nasz Dziennik Dobrych Praktyk poświęcony działalności grup samopomocowych, który powstał jako owoc dotychczasowych spotkań odbywających się w ramach Forum Samopomocy  Osób  z  Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego.

Do zobaczenia!

 

Forum samopomocy