Oferta Nadziei

przez | 31 sierpnia 2021
„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęku, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie” – to słowa, które możemy przeczytać na stronie Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny. Nie są to słowa rzucone na wiatr. Organizacja oferuje realne możliwości do tego, aby stanąć na nogi po kryzysie psychicznym czy trudnych sytuacjach. Przez oferowane formy pomocy umożliwia pracę nad codziennymi nawykami, daje miejsce do zebrania sił.

Nadzieja dla Rodziny to organizacja, która wspiera i aktywizuje osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny. Dzięki doświadczeniu są w stanie wyjść naprzeciw problemom, z którymi muszą zmierzyć się całe rodziny osób chorujących.
Współtworzą Zintegrowany System Środowiskowego Wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych oraz ich rodzin.
Organizacja ma swój początek w 2005 roku, gdy wyłoniło się ze Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”, o którym pisaliśmy we wcześniejszym artykule. Nieustannie obie organizacje ściśle ze sobą współpracują i się uzupełniają. Oferują osobom chorującym indywidualne konsultacje, wsparcie oraz psychoterapię, a rodziny mogą skorzystać z grupy wsparcia oraz indywidualnych form pomocy. Prowadzą zajęcia z młodzieżą w szkołach, które mają na celu edukację i zapobieganie tworzenia stereotypów.
Aktywnie przyłączają się również do Dni Solidarności, które odbywają się również we wrześniu tego roku.
W ramach projektu „Inkubator Samodzielności” prowadzą Hostel, gdzie mogą zamieszkać osoby młode po kryzysach psychicznych. Jest to miejsce odpoczynku, nauki powrotu do codzienności oraz poznania nowych osób. Średnio można mieszkać w nim przez rok.
Jakie korzyści przynosi zamieszkanie w Hostelu? Na stronie Stowarzyszenia możemy przeczytać, iż w odzyskaniu zdrowia i zdobyciu niezależności pomaga szereg aktywności podejmowanych w placówce, nabywanie lub odzyskiwanie niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania umiejętności, poznawanie nowych osób, zdobywanie wiedzy o własnej chorobie i możliwościach radzenia sobie z nią, a także dostosowane do potrzeb wsparcie psychologiczne.
Aby zostać przyjętym do Hostelu, należy spełnić kilka warunków, m.in.:
– być między 20 a 37 rokiem życia,
– posiadać diagnozę schizofrenii lub innej choroby psychicznej, zaburzenia psychicznego lub być po przebytym kryzysie psychicznym,
– posiadać własne środki finansowe,
– mieć motywację do zmiany sytuacji życiowej.

Dodatkowo Nadzieja dla Rodziny prowadzi Klub, który jest środowiskową formą pomocy dla osób po kryzysach psychicznych. Dysponuje on dziesięcioma miejscami, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Uczestnikami mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi — dotknięte schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, lękami, fobiami społecznymi, depresją, nerwicami, z wyłączeniem osób z upośledzeniem umysłowym. Jest to oferta dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Gdańsku. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu (włączając weekendy) po 3h dziennie.
Więcej o ofercie Nadziei dla Rodziny możecie przeczytać na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy :).