„ODMIEŃ SWOJĄ GŁOWĘ” RUSZA KAMPANIA SPOŁECZNA

przez | 22 czerwca 2017

Bardzo się cieszymy, że możemy Państwa poinformować o ruszających przygotowaniach do kampanii społecznej :

„Odmień swoją głowę – kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych” to projekt mający na celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycia stereotypów, zmianę negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas. Przenośnia „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

 

Kampania społeczna skierowana jest do mieszkańców Pomorza, w tym do grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują/mogą oddziaływać na członków społeczności lokalnej, ze względu na np.: wykonywany zawód lub ich aktywność społeczną. Opierać się będzie na działaniach informacyjno-edukacyjnych, kształtujących pozytywne, tolerancyjne postawy wobec osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.

 

Na realizację kampanii społecznej „Odmień swoją głowę ” składają się poniższe działania:

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17 – 22.09. 2017

Konferencja „Otworzyć bramy tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”

I Pomorskie Forum Samopomocowe osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 12 – 13.10 2017

Seminarium – „Praca socjalna wsparciem w zdrowieniu”

Warsztaty „Świat oczami Innego”

Prelekcje „Świadectwa”

Warsztaty arteterapeutyczne „Przypinki”

O każdym wydarzeniu będziemy informować osobno z dużym wyprzedzeniem

 

Głównym wydarzeniem kampanii będą Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które rozpoczną się w Sopocie w dniu 17 września 2017 roku

na Placu Przyjaciół Sopotu. W organizację Trójmiejskich Obchodów od sześciu lat włączają się członkowie Pomorskiej Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Celem Koalicji jest integracja wszystkich środowisk i instytucji związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego. W dniu inauguracyjnym prowadzony będzie punkt informacyjno-konsultacyjny obsługiwany przez specjalistów a także scena muzyczna. Ponadto podczas trwania obchodów zostanie przeprowadzony Happening pod hasłem „Odmień swoją głowę”.

Tegoroczne Trójmiejskie Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie wzbogacimy o organizowaną konferencję oraz warsztaty „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie” (18.09 br. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 19.09 br. Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni). Działania związane z Dniami solidarności zakończą się w dniu 22 września 2017 r. wieczorem literackim. Natomiast cały projekt będzie miał swoje kontinuum w wymienionych wcześniej wydarzeniach współtworzących kampanie.