Mieszkania chronione nie dla osób chorujących psychicznie ?

przez | 3 czerwca 2014

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego wystosowała pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza, w którym poddaje pod rozwagę ważne sugestie, co do zmian w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym mieszkań chronionych. Przeczytaj treść listu.

11 czerwca b.r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo dotyczące mieszkań chronionych. Przeczytaj odpowiedź.