Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

przez | 26 stycznia 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Gdynia, ul. Grabowo 2, tel/fax: 058 782 01 20, 058 625 93 30, 058 625 93 37

e-mail:sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl;

Jednostkami pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących są Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Planują pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo