Zapraszamy na Konkurs Poetycko – Literacki

przez | 20 marca 2019

Klub 123  zaprasza na Konkurs Poetycko – Literacki. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, korzystających z ośrodków wsparcia i leczenia z obszaru zdrowia psychicznego.

Swoje prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
1. Nagroda jury
2. Nagroda publiczności.

Prace w pierwszej kategorii należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Klub 123, ul. Warszawska 42, 81 – 309 Gdynia lub e – mailem na adres: i.karolewska@otwartebramy.org lub pozostawić osobiście/ za pośrednictwem innych osób w Klubie 123. Termin składania prac mija 27 maja 2019. Prace w drugiej kategorii zostaną odczytane przez autorów i ocenione przez publiczność podczas Wieczoru Literackiego w Klubie 123, 14 czerwca 2019.
Tematem konkursu jest hasło „Nie mam weny”, pozostawiamy je do dowolnej interpretacji autorów. Autor może nadesłać maksymalnie 3 strony, pisane czcionką 12 lub 3 wiersze, prace niepublikowane nigdzie wcześniej. Prace muszą zostać opatrzone godłem (pseudonimem) i umieszczone w zaklejonej kopercie.
Chęć udziału w drugiej kategorii konkursu – nagrodzie publiczności, należy zgłosić do 7 czerwca na powyższy adres e –mail, lub pod numerem telefonu: 797 993 618 Autor wyrażający chęć udziału w konkursie publiczności zobowiązuje się do odczytania swoich utworów 14 czerwca, podczas Wieczoru Literackiego w Klubie 123. Autor może odczytać na żywo utwór prozatorski o długości maksymalnie 2 stron A4, pisanych czcionką 12 lub do 3 wierszy, łącznie nie przekraczających 3 stron A4, pisanych czcionką 12. Prace zgłaszane w drugiej kategorii muszą wcześniej zostać przesłane na adres: i.karolewska@otwartebramy.org
Przewidziane są nagrody rzeczowe.

Przebieg Wieczoru Literackiego zostanie podany w późniejszym terminie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu 797 993 618, lub pod adresem: i.karolewska@otwartebramy.org