Kampania „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”

przez | 19 października 2020

Osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego to jedna z grup społecznych szczególnie narażonych na stygmatyzację i etykietowanie. Wynika to między innymi z tego, że wokół chorób psychicznych narosło wiele krzywdzących  i mających mało wspólnego z rzeczywistością mitów oraz stereotypów.  Warto się z nimi rozprawić.

Zaburzenia psychiczne wciąż stanowią dla wielu osób temat tabu, kojarzą się z czymś tajemniczym i niezrozumiałym, a w konsekwencji wywołują lęk. Niejednokrotnie przy najróżniejszych okazjach zwracamy uwagę na problem stygmatyzacji społecznej ludzi doświadczających kryzysu psychicznego.  Niedawno zresztą sami w ramach wrześniowych Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie zachęcaliśmy Was, abyście Odmienili Swoją Głowę i spojrzeli na to zagadnienie z nowej perspektywy z tolerancją i otwartością na potrzeby drugiego człowieka.

Tym bardziej cieszą nas kolejne inicjatywy promujące taką postawę jak choćby kampania społeczna pod hasłem  „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”, zainicjowaną przez Fundację Hej Koniku, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Radę Języka Polskiego oraz firmę Janssen, którą serdecznie polecamy Waszej uwadze.

Jak zauważają twórcy kampanii, skłonność do stygmatyzacji i stereotypowego myślenia wyraża się już na poziomie języka, którym posługujemy się w codziennym życiu, a także w przestrzeni medialnej. Język zaś w znaczący sposób wpływa na to, jak postrzegamy, opisujemy i oceniamy otaczającą nas rzeczywistość. Może wyrażać szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka, ale może też ranić.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wiele określeń, kiedyś zupełnie neutralnych, wywodzących się z medycyny i psychiatrii, zyskało z czasem bardzo negatywny wydźwięk i niesie za sobą duży ładunek emocjonalny. Dlatego tak ważne jest, aby uwrażliwić społeczeństwo na to, jakich określeń używamy w odniesieniu do osób znajdujących się w kryzysie. Brak wrażliwości na ich potrzeby, etykietowanie i odrzucenie może znacząco wpłynąć na proces zdrowienia, ale także to, czy ponownie odnajdą one swoją rolę życiową i miejsce w społeczeństwie, które dla każdego z nas ma przecież ogromne znaczenie.

W ramach kampanii opracowana została publikacja, przygotowana przez psychiatrów oraz językoznawców mająca pomóc w promowaniu niedyskryminującego i nieetykietującego sposobu określania zagadnień związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Logo Kampani Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi.

Źródło: pap.pl