Jak rozpocząć działalność samopomocową? I zachęcać do udziału w ruchu samopomocowym (Spotkania Motywujące)? Grupa Trop Warszawa – warsztaty

przez | 10 października 2018

O grupie wsparcia Trop:

Istniała potrzeba stworzenia organizacji użytkowników psychiatrii, którzy byliby partnerem dla profesjonalistów podejmujących decyzje na rzecz wspierania i leczenia chorych psychicznie.
Głos osób chorych psychicznie był dotychczas mało słyszalny i nie brany pod uwagę podczas podejmowania istotnych dla nas decyzji.
Osoby po kryzysie / eksperci przez doświadczenie rozumieją najlepiej jak może funkcjonować człowiek chorujący, jakie ma trudności, ograniczenia i możliwości. Zdecydowaliśmy, że osoby chorujące, które dobrze radzą sobie z trudnościami życia codziennego mogą i powinny udzielać wsparcia innym chorującym psychicznie.
Więcej informacji dostępnych pod adresem:
http://www.czasnaporozumienie.pl/categ…/grupa-wsparcia-trop/

 

 

Na warsztacie prowadzonym przez grupę Trop będzie można znaleźć odpowiedź na pytania :
Jak rozpocząć działalność samopomocową? Jak zachęcać do udziału w ruchu samopomocowym (Spotkania Motywujące)?

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez poniższe formularze (przed rejestracją prosimy o dokładne zapoznanie się z programem.

 

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, dzień drugi, 18 października, czwartek, 09.00 – 15.30, warsztaty

 

II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość. Dzień pierwszy ,17 października 2018 r., środa, 10.00 – 17.00

 

Nie zwlekaj, II Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego rozpoczyna się już za 6 dni, a liczba miejsc ograniczona !

Pamiętaj o udostępnieniu naszego wydarzenia i polubieniu naszego fanpage’a – im więcej osób dowie się o działalności Pomorskiej Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego tym szansa na realizację naszych celów wzrasta !