Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

przez | 5 lutego 2014

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Sopot, ul. Armii Krajowej 94, Tel/fax:58 551 63 64, e-mail: alzheimer.gdansk@gmail.com

Organizuje opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami, popularyzuje wiedzę
i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera.