Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

przez | 4 lutego 2014

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, tel. 58 320 02 56,

email: biuro@gcpu.pl; www.gcpu.pl,

Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia.
Podstawowym zadaniem GCPU jest realizacja działań w ramach gminnych programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i promocji zdrowia, w tym działalności edukacyjnej.

Punkt pomocy psychologicznej

Niebieska i Pomarańczowa Linia – telefon interwencyjny 58 320 44 04
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Konsultacje indywidualne tel.502 430 755, 669 979 208
dla osób, które potrzebują pomocy psychologicznej , informacji lub porady

Międzyuczelniany Punkt Pomocy Psychologicznej – tel.502 430 755, 669 979 208
oferta pomocy psychologicznej skierowana do studentów

Netporadnia (pomoc psychologiczna on-line)
Udzielanie informacji i porady przez psychologa i pedagoga
Wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych
netporadnia@gcpu.pl

http://www.gcpu.pl/facebook.com/Netporadnia

http://www.gcpu.pl/netporadnia.blogspot.com