Fosa chroniąca zdrowie psychiczne

przez | 3 sierpnia 2021

Fosa to utrudnienie dla najeźdźcy, trzyma ich z daleka od murów twierdzy.

Gdy spojrzymy na to zdanie przez pryzmat metafory i wyobrazimy sobie, że wspomnianą twierdzą jest zdrowie psychiczne każdego z nas, cel, którym kieruje się Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, nasuwa się właściwie automatycznie. Członkowie robią co w ich mocy, pomagając utrzymać zdrowie psychicznego każdego z nas na dobrym poziomie. Są wsparciem na wielu różnych płaszczyznach, dzięki czemu bardzo dużo osób może zgłosić się do nich ze swoim problemem.

Celem Fundacji jest budowanie oparcia społecznego, przeciwdziałanie marginalizacji
i dyskryminacji oraz uzależnieniom, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz rozwijanie kompetencji poszczególnych grup społecznych, warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, tolerancji i aktywności. Jak widzimy, są to cele różnorodne, docierające do szerokiej grupy odbiorców.

Są one realizowane przez szereg działań, m.in. punkty wsparcia środowiskowego, środowiskowe domy samopomocy, punkt informacyjno-konsultacyjny, mieszkania wspomagające przystosowanie się do życia w codzienności czy system aktywizacji
społeczno-zawodowej.

Dziś chcielibyśmy szczególnie przybliżyć Wam projekt Niebieskie Trampki. Jego celem jest przeciwdziałanie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. Polega na udzieleniu wsparcia
w ciągu 48 godzin dla dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych oraz interwencje wyjazdowe w szczególnie trudnych sytuacjach. Są to również warsztaty psychoedukacyjne prowadzone w szkołach.

Skąd pomysł na nazwę projektu? Twórcy mówią o symbolice drogi przez życie, gotowości do działania. Codziennie mamy je na nogach, a one wprowadzają nas w każdy kolejny dzień. Najważniejszym celem Niebieskich Trampek jest prowadzenie ku życiu, tak, aby nikt nie czuł się na tej drodze samotny.

Niejednokrotnie na naszej stronie wspominaliśmy o potrzebie wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ostatnie dwa lata niestety podwyższyły zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, szczególnie wśród najmłodszych. Spędzili oni większość roku bez kontaktu ze znajomymi, często również bez wychodzenia z domu. Nie jest to łatwe doświadczenie, szczególnie
w okresie, gdy relacje są jednym z głównych elementów wypełniających codzienność. Rodzice bardzo często zwracają uwagę na potrzebę wsparcia i profesjonalnej pomocy dla ich dzieci. Zauważają, że miniony okres nie był dla ich podopiecznych łatwy oraz dochodzą do przykrego wniosku, że nie poradzą one sobie z tym same. Jednak najważniejsze, aby nie wstydzić się proszenia o pomoc i rozmawiać z psychologami, którzy właśnie po to są, aby udzielać wsparcia. Korzystanie z niego nie jest wstydem, a wręcz przeciwnie — mądrością, ponieważ dzięki temu ruchowi  może zostać ocalone nie jedno życie i niejedne niebieskie trampki ponownie włożone na nogi.

Zarówno o tym, jak i o wszystkich pozostałych projektach realizowanych przez Fundację Fosa, a także mapę dostępnych punktów znajdziecie na ich stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się i przyłączenia do działania.