d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej

KAMPANIA SPOŁECZNA d)presja- Akademia Choroby Prawdziwej

Kampania Społeczna d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej powstała z inicjatywy trójki uczennic: Poli Wróbel, Wiktorii Kraszewskiej i Kornelii Białek z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni . Nastolatki zauważyły, że coraz więcej ich znajomych boryka się z depresją. Postanowiły rozeznać się w dostępnych formach pomocy osobom mierzącym się z kryzysem psychicznym i wówczas okazało się, że oferowane możliwości oraz wiedza społeczeństwa dotycząca depresji są niewspółmierne do ogromu problemu. Zdeterminowane, by zmienić zaistniałą sytuację zwróciły się o wsparcie do Pomorskiej Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego.